ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД КИРОВО-ЧЕПЕЦК" КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Языком плаката о ГИА и ЕГЭ - 2017

 1 Matematika1

2 Russkiy yazyk

3 Sochinenie

 

4 Izlozhenie

 

5 Inostrannye yazyki

 

6 Predmety

 

7 Protsedury

 

8 Bally

 

9 Zapreshchaetsya

10 PPE

 

12 Apellyatsiya s pravkoy